Dolphin Technologies | Ability 

Giới thiệu | Năng lực hoạt động

1. Năng lực quản trị dự án

Các công việc đều được Công ty quản lý theo qui trình chuẩn mang lại hiệu quả và cho ra những sản phẩm tốt nhất. Các sản phẩm được thực hiện theo qui trình khép kín và có những bộ phận chuyên nghiệp, chuyên sâu ở từng công đoạn: khảo sát, thiết kế, lập trình, kiểm thử, đưa vào vận hành, hỗ trợ khách hàng… Do vậy các sản phẩm và dịch vụ của Dolphin Technologies luôn đạt chất lượng cao và mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

2. Công cụ quản trị dự án

Trong quá trình thực hiện dự án, để cho công việc đạt được hiệu quả cao và chất lượng tốt, Công ty đã áp dụng nhiều công cụ vào công tác quản trị dự án như:

3. Phương tiện, hạ tầng phục vụ triển khai

Để sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng với chất lượng cao nhất, Dolphin luôn chú trọng đến việc đầu tư phương tiện, cơ sở hạ tầng. Hiện tại cơ sở vật chất, hạ tầng của Công ty gồm có: