Dolphin Technologies | Business Solutions 

Dịch vụ | Tư vấn và triển khai giải pháp doanh nghiệp

Để một cơ quan, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và đạt năng suất cao trong công tác điều hành và quản lý, cần phải có một cơ sở hạ tầng CNTT đủ mạnh, hiện đại, tiêu chuẩn và an toàn. Vì vậy chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng và phối hợp thực hiện các lộ trình đầu tư CNTT phù lợp và hiệu quả cho khách hàng.

1. Dịch vụ tư vấn CNTT

Xây dựng mới hệ thống CNTT
 • Tư vấn chiến lược CNTT bao gồm cả hệ thống mạng, các kết nối LAN, WAN, Internet và các thiết bị trong hệ thống mạng.
 • Xây dựng yêu cầu, chức năng đối với hệ thống CNTT tổng thể.
 • Đánh giá, lựa chọn giải pháp thực hiện.
 • Lựa chọn kiến trúc công nghệ hiện đại và phù hợp với lộ trình đầu tư CNTT của cơ quan, doanh nghiệp.
Nâng cấp và tối ưu hóa hạ tầng
 • Khảo sát và tư vấn các giải pháp nâng cấp hệ thống CNTT.
 • Đánh giá hệ thống, đưa ra các giải pháp để tăng cường khả năng bảo mật của hệ thống, các giải pháp an toàn dữ liệu…
 • Đưa ra mô hình thiết kế phù hợp với giải pháp nâng cấp hệ thống tối ưu, tiết kiệm cho cơ quan, doanh nghiệp.

2. Dịch vụ triển khai hạ tầng hệ thống CNTT

Dựa trên các thiết kế và nhu cầu đã có của khách hàng hay do chúng tôi tư vấn, chúng tôi sẽ tiến hành triển khai lắp đặt hệ thống mạng cho khách hàng. Quá trình thực hiện các dịch vụ:

3. Giải pháp bảo mật và an toàn dữ liệu cho hệ thống

Đối với nhiều doanh nghiệp hoặc cá nhân, dữ liệu trong hệ thống máy tính, hoặc tài nguyên trong mạng là một tài sản vô giá quyết định số mạng của cả một doanh nghiệp hoặc một tổ chức. Do vậy, việc lưu trữ và bảo mật là hết sức cần thiết khi mà ngày nay, doanh nghiệp nào cũng đều có kết nối với Internet hoặc có mạng WAN diện rộng, đây là điều kiện rất dễ bị xâm nhập ăn cắp dữ liệu hoặc phá hủy dữ liệu. Chúng tôi sẽ tư vấn và xây dựng cho khách hàng một giải pháp hiệu quả để hệ thống máy tính của khách hàng luôn luôn được bảo mật và bất khả xâm phạm từ những người muốn xâm nhập vào hệ thống với mục đích ăn cắp hoặc phá hoại dữ liệu.

Hệ thống máy tính khách hàng sẽ được phòng chống hiệu quả sự tấn công hoặc lây lan của Virus khi mà ở thời điểm này, Virus máy tính hoạt động rất tinh vi với mức độ phá hoại lây lan rất nhanh.

Đánh giá bảo mật

Đánh giá bảo mật cho khách hàng tổng quan về hiện trạng an toàn thông tin của toàn cơ sở hạ tầng thông tin hoặc hệ thống và ứng dụng cụ thể. Kết quả thu được qua quá trình đánh giá bảo mật sẽ giúp cho khách hàng tìm ra được các mối nguy cơ bảo mật nghiêm trọng nhất nhằm giúp cho việc đầu tư các giải pháp bảo mật phù hợp, đúng chỗ và hiệu quả nhất, tránh được sự lãng phí sau này.

Thiết kế giải pháp

Sau quá trình đánh giá bảo mật, chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng các giải pháp tối ưu nhất, giải quyết hiệu quả các vấn để rủi ro bảo mật tìm ra từ giai đoạn đánh giá. Giải pháp bảo mật của chúng tôi bao phủ toàn bộ quá trình quản lý an toàn thông tin hoặc giải quyết các yêu cầu bảo mật cụ thể cho khách hàng, bao gồm:

 • Giải pháp tư vấn tổng thể hệ thống an toàn thông tin.
 • Giải pháp hệ thống tường lửa và bảo vệ mạng.
 • Giải pháp mạng riêng ảo VPN.
 • Giải pháp thiết kế hệ thống phát hiện và ngăn ngừa các truy cập trái phép (IDS/IPS).
 • Giải pháp mật mã Cryptography, PKI, SSL.
 • Giải pháp an toàn mạng không dây.
 • Giải pháp bảo mật thư điện tử.
Thi hành và bảo trì

Dịch vụ tư vấn an toàn thông tin của chúng tôi cho cơ quan và doanh nghiệp đi từ giai đoạn đánh giá bảo mật cơ sở hạ tầng thông tin, giúp cho khách hàng nắm được tình trạng an toàn thông tin hiện tại của hệ thống. Sau đó tiến tới thiết kế các giải pháp an toàn thông tin. Và cuối cùng là thi hành, bảo trì hệ thống an toàn thông tin qua việc bảo trì, đào tạo chuyển giao công nghệ.Phương pháp tiếp cận của chúng tôi là : Xác định mục tiêu của công ty, doanh nghiệp. \ Xây dựng chiến lược CNTT toàn diện. \ Phân tích và đánh giá mức độ sẵn sàng của công ty, doanh nghiệp. \ Cung cấp giải pháp, triển khai thực hiện, chuyển giao công nghệ.